استادنعمت اله عطار زاده

  نعمت الله عطارزاده فرزند علی متولد پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و سی و دو شمسی در شهرستان شهرضا

در خیابان حکیم الهی ( کوی محله آقا ) بدنیا آمد .

از کودکی علاقه به نقاشی – مجسمه سازی و معماری داشت . هنر نقاشی را به طور خود آموخته فرا گرفت

در تهران بر اثر آشنایی با استاد دکتر محسن مقدم نقاش و باستان شناس معروف و رئیس دانشکده

هنرهای زیبا دانشگاه تهران با تشویق ایشان به فعالیت نقاشی خود همچنان ادامه داد و در سال پنجاه و یک برنده اول مسابقات نقاشی کشوری شد . و همچنان در سال پنجاه و دو در اردوگاه محمود آباد مازندران نیز پس از سه دوره مسابقه نقاشی موفق به دریافت نشان لیاقت آموزشی در نقاشی از آقای دکتربنائی مدیر کل سازمان پیشاهنگی کشور در حضور دکتر منوچهر اقبال و دیگر شخصیت های مملکتی گردید .

ادامه مطلب