اسکاج قدیمی

درقدیم گیاهانی را درباغچه حیات خانه های شهرضا کشت می کردندکه از محصولش تولید می شد؛که به جای اسکاج های امروزی برای شستشوی ظروف استفاده می کردند.الان کمتر کسی ازاین محصول گیاهی که بهش می گویند لیف طبیعی استفاده می کند. بیاید باز هم مثل گذشتگان از طبیعت برای زندگی امروز استفاده کنیم. معرفی گیاه لیف: کاشت و پرورش گیاه […]

ادامه مطلب