اسکاج قدیمی

در قدیم گیاهانی در کنار باغچه های خانه یا در اطرف درختان کاشت می شد که به آن اسکاج می گفتند. وقتی میوه اش را بر داشت می کردند، برای مصرف  میوه اسکاج را چند ساعت در آب می خیساندند تا پوستش به راحتی کنده شود و برای شستن ظروف مورد استفاده قرار می گرفت.

ادامه مطلب