افتتاح کلاس کارآموزی طرح یونسکو شهریور۱۳۵۰

افتتاح کلاس کارآموزی طرح یونسکو شهریورماه ۱۳۵۰
از چپ به راست:

۱- آقای منوچهر جواهری ۲- سرهنگ رفعت نژاد…………..

ادامه مطلب