امامزاده عبدالمطلب(ع)

این امامزاده گنبدی ۱۲ ضلعی از جنس آجر داشته و گنبد آن فاقد تزیینات کاشیکاری می باشد. در داخل حرم ضریحی فلزی از جنس استیل و نقره در ابعاد ۳×۲ روی مزار در سال ۱۳۸۰ با کمک اهالی و خیرین روستا روی سنگ مزار قرار دارد و ۸ ستون کاشیکاری شده در طرفین ضریح قرار گرفته است. تزیینات داخلی بقعه […]

ادامه مطلب