انجمن همکاری خانه و مدرسه و کارمندان مدرسه دولتی کیان اردیبهشت سال ۱۳۳۰

دبستان دولتی کیان اردیبهشت ماه سال۱۳۳۰

لطفا افراد داخل تصویر را شناسایی و اگر مطلب بیشتری دارید در ایمیلم ارسال فرمایید. باتشکر

ادامه مطلب