بانو ی هنرمند بهار صادقی

بهار صادقی در خاندانی همگی اهل هنر متولد شد ، از همان ماههای اول تولد ، به همراه پدر و مادر در کنار نوازندگان برجسته در بهترین استودیوهای تهران بزرگ شد.  وی  حتی قبل از سخن گفتن با آوا و اصوات بچه گانه شروع به خواندن نمود . در چهار سالگی تیزر تبلیغاتی سرزمین عجایب را خواند که بارها از […]

ادامه مطلب