تأسیس ساختمان دبستان خیام

آموزگاران دبستان خیام سال 1318

تأسیس ساختمان دبستان خیام

دبستان خیام در بخش جنوبی خیابان خیام شهرضا(انقلاب اسلامی کنونی) واقع گردیده بود. در سال ۱۳۱۳ شمسی بر حسب اقدام آقای سید معصوم نیری مدیر ونماینده فرهنگ وقت ۱۶۷۳ متر مربع زمین قبرستان متروکه موسوم به قبرستان علیا از طرف شهرداری به فرهنگ وقت واگذار شد و ۱۴۰متر مربع از اراضی مجاور نیز خریداری شد. آن گاه به همت آقای  سید تاج الدین امامزاده ، ریاست وقت فرهنگ اصفهان ساختمان  دبستانی با نه اطاق و یک سالن و دو حیاط که نقشه آن را ((مستر تامسن)) تهیه کرده بود، در اول مرداد ماه ۱۳۱۳ آغاز شد و در پایان سال ۱۳۱۴ از محل اعتبارات اعانات شخاص خاتمه یافت

ادامه مطلب