تاریخچه بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا

بیمارستان صاحب الزمان شهرضا

یمارستان صاحب الزمان (عج) در سال۱۳۱۵شمسی تاسیس شده است. البته در سال ۱۳۷۳ ساختمان جدید با اسکلت فلزی شامل سه طبقه افتتاح گردید.

ادامه مطلب