ترک بازارولر بازاراصطلاحات عامیانه بازاریان شهرضا

بازار /bāzār/ معنی ۱. جای دادوستد و خریدوفروش کالا؛ محل اجتماع و دادوستد فروشندگان و خریداران. ۲. کوچۀ سرپوشیده که دارای چندین مغازه یا فروشگاه باشد. ⟨ بازار مشترک: (اقتصاد) جامعۀ اقتصادی به‌وجودآمده به‌وسیلۀ چند کشور به‌منظور تقلیل تعرفۀ گمرکی، اتخاذ سیاست مشترک در امور حمل‌ونقل، و تقویت مؤسسات اقتصادی. ⟨ بازار مکاره: بازاری که سالی‌یک‌بار برای مدت چند روز […]

ادامه مطلب