تیم بسکتبال دبیرستان سعدی شهرضا سال۱۳۴۳

سمت راست:نفراول اسفندیارمعتمدی ریاست دبیرستان سمت چپ:نفراول آقای تاکی مربی ورزش وسرپرست تیم منبع:فصلنامه اندیشه نو گردآورنده:عمادالدین منصف

ادامه مطلب