جغرافیای طبیعی شهرضا

چشمه آب توت -شهرستان شهرضا

شهرستان شهرضا با مساحتی حدود ۷۴۹/۲۹۸۳ کیلومتر مربع بین ۵۱ درجه و ۳۷ دقیقه تا ۵۲ درجه و ۱۲ دقیقه طول شرقی و ۳۱ درجه و ۲۳ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۲۳ دقیقه عرض شمالی و با ارتفاع ۱۸۲۵ متر از سطح دریا در بخش فلات مرکزی ایران قرار دارد.

این شهرستان از شمال به شهرستان اصفهان و مبارکه ، از سمت جنوب به شهرستان سمیرم و آباده ، از سمت شرق به مناطق کویری جرقویه از توابع شهرستان اصفهان و از غرب به سمیرم سفلی (دهاقان) محدود می شود.(شناسنامه امنیّتی شهرضا،۱۳۸۶،۴)

از لحاظ تقسیمات کشوری دارای یک بخش مرکزی به مرکزیت شهرضا شامل دهستان های اسفرجان، منظریه ، دشت وکهرویه است و دارای ۲۵ روستا به نام های:

مهیار، افتخاریه(خالی از سکنه)، پرزان(خالی از سکنه)، امام زاده علی اکبر، اسفه ، محمدیه، قصرچم، کهرویه، هوک، یحیی آباد، زیارتگاه، ولندان، ماران، قوام آباد، سولار، بوان، مسینه، دهک، وشاره، مقصودبیک، میرآباد، باغ سرخ ، هونجان، اسفرجان و امین آباد است.

این شهرستان دارای ۲ شهر به نام های شهرضا و منظریه است و فاصله مرکز آن تا مرکز استان ۸۰ کیلومتر است. (بخشداری مرکزی شهرضا، ۱۳۹۰)

ادامه مطلب