شادروان حسین شکوه «مدیر روزنامه شکوه شهرضا»

شادروان حسین شکوه در سال ۱۲۹۷ در شهرضا به دنیا آمد . از کودکی روحیه ای کنجکاو و علاقه مند به کسب دانش داشت با وجود اینکه در خردسالی از وجود پدر بی بهره گشت با مشقت بسیار و همراه با کارکردن گواهی نامه ابتدائی را گرفت. آنگاه در «وزارت اقتصاد و دارائی» به استخدام رسمی درآمد و در شهرضا […]

ادامه مطلب