خانم سهیلا السادات اولیایی

خانم سهیلا السادات اولیایی

سهیلا السادات اولیایی ،متولد هفتم خرداد ۱۳۵۳ در شهرضا هستم.

از سنین کودکی علاقه‌ فراوان به شعر و‌خوشنویسی در من نمود داشت.مطالعه ی  کتب ادبی و‌ اشعار شاعرانی چون سعدی،حافظ و‌مولوی از بهترین خلوت گزینی های دوران نوجوانی من بود.

سرودن شعر را از سن ۱۶ سالگی آغاز کردم و این حکایت تا امروز همچنان باقی ست. هر چند در برهه های مختلف زمانی و  به دلیل مشغولیات تحصیلی و شغلی ،گاه فاصله هایی را از کودک شعرم تجربه کرده ام.

ادامه مطلب