اولین خانه انصاف در زمان پهلوی

اولین خانه انصاف در زمان پهلوی که به طور آزمایشی با تلاش های سپاه دانش در روستای مهیار از توابع شهرضا به سرپرستی آقای حسن انصاری مهیاری گشایش یافت.

ادامه مطلب