دبیرستان سپهر

دبیرستان-سپهر-اردیبهشت-ماه-سال1343

دبیرستان سپهر- تاریخ عکس برداری سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۳

نشست از چپ: یدالله سبزواری- ذبیح الله جمالی- محمد حسن باقی- حشمت الله قدمی( رئیس فرهنگ)،فضل الله مطیعی- محمد علی بهرامی- غلامرضا طاهر

ایستاده از چپ: اسماعیلی- نصرالله رضایی- نعمت الله تاکی- علی اکبر شکور- داریوش سهیلی- سید مصطفی مجرد- منوچهر نعیم- رحمت الله عموحیدری- میرطلایی

ادامه مطلب