کارمندان وداوطلبان امتحان نهایی ششم ابتدایی دبستان دولتی حکیم صهبا شهرضا

از راست به چپ: ناطق طبیبیان – امان الله جهانشاهی – علی فزرانه – علی اصغر اعتمادی (رئیس فرهنگ)- دکترمرتضی قلی خان کیان ( رئیس بهداری)- یدالله کودک- عبدالرسول خلیلی – محمد حسین فرزانه    

ادامه مطلب