دبستان پسرانه منوچهری روستای نقنه (سال ۱۳۴۹)

دبستان پسرانه منوچهری روستای نقنه (سال ۱۳۴۹)
از سمت راست: محمد علی اختر، علی اکبر سامی، نصراله یوسفیان، حبیب اله شفیعی، کیامرث باهنر(بیژندی)، عباسعلی عباسیان، آقای شیروانی

عکس از آلبوم شخصی حاج کیامرث باهنر

ادامه مطلب