دکترسیدکمال میرطلایی

دکترسیدکمال میرطلایی

متولد شهرستان شهرضا سال ۱۳۳۳

تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در شهرضا

ادامه مطلب