دکتر مرتضی قلی خان کیان

دکتر مرتضی قلی خان کیان فرزند (علیرضا خان کیان) درسال ۱۲۹۹ در شهرضا متولد شد . تحصیلات ابتدائی را در (مدرسه ملی شهرضا) پیمود و متوسطه را در«دبیرستان صارمیه» اصفهان به پایان برد آنگاه در «دانشکده پزشکی دانشگاه تهران» پیمود و تخصص خود را نیز در بهداشت عموم به پایان برد آنگاه مدتی  دریکی ازبیمارستان تهران بود و پس از […]

ادامه مطلب