دکتر نصرالله شاملی

استاد نصرالله شاملی «عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان و رئیس پیشین دانشکده ادبیات و زبان های خارجی (گروه عربی) دانشگاه اصفهان است . در سال ۱۳۶۱ فارغ التحصیل رشته ریاضی از دانشگاه اصفهان شد آنگاه در سال ۱۳۷۲ به رشته عرب دانشگاه تهران رفت و کارشناسی ارشد و دکترا خود را در ادبیات عرب گرفت . تحصیلات حوزوی از سال […]

ادامه مطلب