سال تحصیلی ۱۳۲۹ – ۱۳۲۸ – فارغ التحصیلان کلاس ششم دبستان بوستان

سال تحصیلی 1329 - 1328 - فارغ التحصیلان کلاس ششم دبستان بوستان

سال تحصیلی ۱۳۲۹ – ۱۳۲۸ – فارغ التحصیلان کلاس ششم دبستان بوستان

نشسته از راست: نفر ششم: محمدعلی بهرامی – نفر هفتم: کیوان صدری

منبع: کتاب صد فصل رویش صفحه ۱۲۶

لطفا اگر کسی اطلاعات بیشتری در اختیار مدیر سایت بگذارد.

ادامه مطلب