ستاره باد خنک چیست؟

ستاره بادخنک

همه ما اصطلاح ستاره بادخنک را شنیده ایم که پدر و مادرمان یا پدربزرگ و مادربزرگمان هر ساله ۱۵ مرداد ماه که می شود آن را در آسمان جستجو می کنند. البته بایست اذعان کرد که ستاره ی باد خنک بیشتر در گویش مردم محلی شهرستان شهرضا کاربرد دارد.

ادامه مطلب