شب یلدا (پیشینه تاریخی و انعکاس آن در فرهنگ عامه)

پرستش به مستی است درکیش مهر   برونـــند زین جرگـــــــــه هشیــــارهـــا (علامه طباطبایی – رح) نوشته حاضر شامل دو بخش است. ابتدا نگاهی به معنای لغوی و پیشینه تاریخی این جشن دیگان باستانی خواهیم داشت. و سپس، مراسم و آئین سنتی یلدا را در فرهنگ عامیانه امروز (فکلور) و باورهای مردم عزیزمان کنکاش می کنیم.  شاید این سخن و جستجو، تلاشی هرجند […]

ادامه مطلب