وضعیت اسفبارکارخانه نوین شهرضا

              چه کسی پاسخگوهست؟ مقدمه ای بر میراث فرهنگی شهرضا اوضاع میراث فرهنگی شهرضا به طوری روبه زوال وازبین رفتنه که باتلاش یک سازمان خاص که مسئولیت این امر بردوش هست,به تنهایی جواب گوی این همه تخریب ها وخرابی های آثارتاریخی نیست. کارخانه نوین شهرضا نمونه ای بارز از نابودی این اثر جاودان هست,که زمانی می توانست نماد ورود […]

ادامه مطلب