شهرضا در زلال شعر(۲)

شهرضا در زلال شعر(۲)
نویسنده: مصطفی منصف

اشاره: در شماره‌ی قبل گفتیم که شاعران، گاه در اشعار خود از شهر و زادگاه خویش یاد کرده‌اند و یا به ستایش یا نکوهش یک دیار و ساکنانش پرداخته‌اند و اعلام کردیم که در شماره های بعد در نظر داریم که سروده های شاعران را درباره‌ی شهرضا از قدیم الایام تا زمان حاضر بررسی کنیم. قبل از ورود به بحث لازم است یاد آور شویم که  به خاطر آن که اشعار شاعران، تاریخ سرایش ندارد ترتیب بررسی اشعار بر اساس تاریخ تولد یا وفات شاعران تنظیم شده‌است:

ادامه مطلب