شیخ محمدعلی زاهد قمشه ای معروف به ابوالمعارف

  شیخ محمدعلی زاهد قمشه ‏ای معروف به ابوالمعارف در شهرضا  در یک خانواده مرفه کشاورز در رمضان سال ۱۲۹۰قمری در محله فضل آباد قمشه دیده به جهان گشود پدرش حسین ابن آقا باقر قمشه نامش را محمدعلی گذاشت،  طبق شجره نامه ،  حسنعلی خان سبزواری از سرداران نادرشاه جد ششم او می باشد که معلوم نیست چرا نادر اواخر […]

ادامه مطلب