شیخ اسد ا… حکیم قمشه ای متخلص به ( دیوانه )

شیخ اسد ا… حکیم قمشه ای متخلص به ( دیوانه ) از بزرگان حکمت و عرفان و ادب شهرضا فرزند مشهدی جعفر در سال ۱۲۹۷ هجری قمری متولد شده ، او نیز مانند پدرش به شغل زراعت اشتغال داشته ، از آغاز جوانی به تحصیل علم راغب شده و در خدمت میرزا نصرا… حکیم که از شاگردان مرحوم ملا محمد […]

ادامه مطلب