طراحی نقشه فرش-در شهرضا

به طور کلی طراحی فرش به سه قسمت تقسیم می‌گردد: ۱- تاریخچه طراحی فرش ۲- اهمیت طرح و نقشه ۳- انواع نقشه و روش‌های طراحی فرش اصولاً به دو صورت با نقشه و بدون نقشه بافته می‌شود. فرش‌های بدون نقشه که معمولاً خاص ایلات و عشایر و برخی روستاها هستند، و براساس حافظه بافنده تولید می‌شوند و در مقایسه با […]

ادامه مطلب