زمین گردشگری شهرستان شهرضا

مقدمه ژئوتوریسم : گردشگرى آگاهانه  در طبیعت با هدف تماشا و شناخت پدیده ها وفرآیندهاى زمین شناختى و آموختن نحوه شکل گیرى وسیل تکامل آنهاست. زمین‌گردشگری یا ژئوتوریسم (به انگلیسی: Geotourism)‏ از دو بخش ژئو و توریسم تشکیل شده‌است بخش ژئو جاذبه‌های زمین شناسی، ژئومورفولوژی و میراث معدن‌کاری را شامل می‌شود و بخش توریسم آن به عنوان موضوعی چند رشته‌ای، […]

ادامه مطلب