هنرمند ارجمند غلامحسین سلطانیان

غلامحسین سلطانیان -سایت معرفی شهرستان شهرضا

غلامحسین سلطانیان ، فرزند شاعر نام آشنای شهرضا، استاد ریحان در۲۰اسفند ۱۳۳۵ در خانواده ای دوستدار ذوق و هنر در روستای اسفرجان شهرضا پا به عرصه وجود گذاشت.

ادامه مطلب