فارغ التحصیلان پایه ششم دبستان تاج الدین سال ۱۳۳۶

فارغ التحصیلان پایه ششم دبستان تاج الدین سال ۱۳۳۶

فارغ التحصیلان پایه ششم دبستان تاج الدین سال ۱۳۳۶
از راست به چپ:
هوشنگ صهبا_حاج حسین موسایی_فتح الله شیدایی_علی صهبا_فرزانه_جهانبانی_علوی

ادامه مطلب