قلعه چغاد

قلعه چغاد واقع در صحرای چغاد شهرضا واقع هست.این بنای تاریخی که رو به زوال هست,زمانی چندین خانوار با حیوانات اهلی در این قلعه زندگی می کرداند.البته به لحاظی می توان بیان کرد که درزمان قدیم که ناامنی وجود داشته روستا هاخانوارها درقلعه سکونت می گزیدندوبرای کشاورزی ودامپروری به بیرون از قلعه مراجعن می کردند.آنطور که سینه به سینه نقل […]

ادامه مطلب