قمشه و نبرد کریم خان و آزادخان سال ۱۳۶۶ هجری قمری

قمشه و نبرد کریم خان و آزادخان

کریم خان در ابتدای حکومت بیشتر وقت خود را مصروف جنگ و از میان برداشتن رقبای سلطنت نمود .
آزاد خان یکی از سران افغان که در زمان فتح کابل به دست نادر به خدمت وی در آمده بود، موفق شده بود که پس از شکست ابراهیم‌خان برادرزاده نادر، در نواحی قزوین مخفیانه زندگی کرده و در اوایل حکومت کریم خان در ناحیه آذربایجان در استقلال زدند .
در سال ۱۳۶۶ هجری قمری نبردی بین کریمخان و آزادخان اتفاق افتاد که منجر به شکست سپاهان کریمخان شد. بعد از این شکست کریم خان در صدد جمع‌آوری سپاه بود، در شیراز سپاه اندکی جمع آوری نمود و نبرد دوم در ناحیه قمشه صورت گرفت که به کشته شدن اسکندر خان برادر کریم خان منجر شد و کریم خان به گندمان فرار کرد .

ادامه مطلب