محمد علی بهرامی مشهور به ( دبیر بهرامی)

شادروان محمد علی بهرامی مشهور به ( دبیر بهرامی) فرزند مرحوم اسد ا… و کیل دادگستری در تاریخ دوم دی ماه ۱۳۰۱ شمسی در شهرضا زاده شد او پس از طی دوران کودکی در سن ۷ سالگی در دبستان نمره ۵ خیام و دبستان ملی شهرضا تحصیلات ابتدائی خود را به پایان برد در سال ۱۳۱۶ در دبیرستان سپهر و […]

ادامه مطلب