مسجد وحسینیه سادات

این بنای ارزشمنددر زمان سیل سال ۱۳۲۸هجری خورشیدی تخریب شدوفقط ایوان این بنا سالم ماندوبقیه بنا در سالهای بعد مرمت یافت. مسجد وحسینیه سادات مسجد وحسینیه سادات

ادامه مطلب