مسعود پاینده مهر

مسعود پاینده مهر-سایت معرفی شهرستان شهرضا

آقای مسعود پاینده مهر، در سی ام تیرماه ١٣٢٢، در شهرضا دیده به جهان گشود.دوره ابتدایی را تا پایان هنرستان در شهرضا و اصفهان سپری کرد. وی سپس فوق دیپلم خود را از انستیتو مربیان امور هنری تهران دریافت و برای ادامه تحصیل روانه خارج از کشور شد.

ادامه مطلب