شادروان مسیح الله جمالی

مسیح الله جمالی فرزند مرحوم محمد علی متولد ۲ دی ماه ۱۳۱۰ شمسی در شهرضا به دنیا امد تا کلاس دوم را در دبستان خیام خواند و بعد از آن بقیه کلاس ها را در مدرسه مختلط ادامه داد در مهرماه ۱۳۲۴ وارد دبیرستان سپهر شد و بعد از گذراندن دوره دبیرستان موفق شد در سال ۱۳۳۰ به طور داوطلبانه […]

ادامه مطلب