شهرضا در زلال شعر(۸)

استاد پریش

مرحوم بهرام سیـاره متخلص به پریش هنرمند، شاعر و طنزپرداز به سال ۱۳۲۳ هـ. ش در شهرضا چشم به جهان گشود. وی در سن ۴۰ سالگی سرودن شعر را به صورت رسمی آغاز کرد. دو مجموعه از اشعار ایشان با نام های «دیوان پریش» و «پردیس پریش» به چاپ رسیده است. سبک اشعار ایشان بیشتر اصفهـانی(هندی) است.

ادامه مطلب