بانوی هنرمند رویا راعی

ازهمان کودکی به دلیل علاقه شدید به موسیقی اصیل ِ ایرانی، با همت و پشتکارِفراوان توانست دستگاه ها ، ردیف ها و گوشه های موسیقی را آموزش گیرد . سپس از محضر با بزرگان و هنرمندان عرصه ی موسیقی موسیقی مانند : محمد رضاشجریان، اکبر گلپایگانی، مهندس همایون خرم، فرهاد فخرالدینی، محمد سریر،علی جهاندار، نوربخش، گنجه ای، صدیق تعریف و […]

ادامه مطلب