میرزا علی خان عطارزاده

                                           مرحوم(حکیم)طبیب میرزا حسین خان  عطارزاده حکیم میرزا حسین عطارزاده طبیب مشروطه خواه در مبارزه با استبداد دوشادوش مبارزین مشروطه خواه کمک و یار آزادی خواهان در یزد و کرمان و تهران بود . که توسط قوای استبداد محمد شاه و روسها تحت تعقیب قرارمی گیرد وی باتفاق همسر و یک پسر سه ساله بنام میرزا علی و دختر پنج […]

ادامه مطلب