معرفی هنرستان هنرهای زیبای شهرضا

هنرستان هنرهای زیبای شهرضا
هنرستان هنر های زیبای شهرضا در سال۱۳۷۱ باهمت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان اصفهان و پیگیری اداره ارشاد اسلامی شهرضا تاسیس گردید .
در آغاز سه رشته هنری در این هنرستان راه اندازی شد که شامل نقاشی نگار گری ونقشه فرش بود .

ادامه مطلب