هنرمندارجمندعلیرضا متقی

هنرمند ارجمندعلیرضا متقی متولد ۴۱ . ساکن شهرضا . تحصیلات : دیپلم اقتصاد ؛ لیسانس نقاشی از دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران. اساتید کارگاههای عملی : دکتر همایون سلیمی- دکتر مهدی حسینی- دکتر آیت الهی- دکتر اصغر جوانی – مرحوم مهدی هاشمی- بهمن جلالی – محمد حسین ماهر- حسینعلی ذابحی- مرتضی نعت الهی- ملکی- پرستو فروهر- صغرا زارع – سارا ایروانی […]

ادامه مطلب