هنرمندارجمند احمد مجیری

اینجانب احمد مجیری متولد ۱۳۴۷فرزند مرتضی اهل وساکن شهرضا تحصیلا ت ابتدایی :دبستان کوروش کبیر وراهنمایی را در مدرسه راهنمایی معینی زاده و دیپلم خود را در دبیرستان سپهر گرفتم. ازسال ۱۳۵۹ تا سال۱۳۶۹ فعالیت های هنری خود را باتئاتر شروع کردم.نمایشنامه های زیادی را نوشته کار گردانی ویا بازی نمودام,آخرین تئاترم نمایشنامه کلک مرغابی در دی ماه ۱۳۶۹بود. در […]

ادامه مطلب