هنرمند ارجمند خانم الهام میرطلایی

خانم الهام میرطلایی متولد ۱۳۵۵ اصفهان

مدرک استادی خط نسخ و مدرس انجمن خوشنویسان شهرضا

کارشناس روانشناسی

اساتید: استاد بنی رضی ، استاد جهانشاهی، استاد رحیمی ، استاد رحمتی

ادامه مطلب