هنرمند ارجمند محمود جانقربان

هنرمند ارجمندمحمود جانقربان

محمود جانقربان متولد بهمن ماه ۱۳۵۲ شهرضا . دبیر ادبیات فارسی دبیرستان های جرقویه ی سفلی . نوازنده و مدرس سنتور

ادامه مطلب