هنرمند ارجمند مرتضی صنایعی

هنرمند ارجمند مرتضی صنایعی

مرتضی صنایعی متولد آبان ماه  ۱۳۵۴ در شهرضا . موسیقی را با ساز نی از سال ۱۳۶۳ آغاز  و از مکتب هنرمندان ارجمندی چون ناصر پور حسین، خلیل ملکی بهره مند گردیده. تکنیک صدا و ردیف عالی دستگاهی را در محضر استاد بزرگ محمد علی کیانی نژاد گذرانده، در زمینه آواز نیز از محضر اساتید بزرگ علی اصغر شاه زیدی، علی رستمیان و زنده یاد استاد رضوی سروستانی بهره جسته.در زمینه ساخت نی از زنده یاد هوشنگ پورازاد (مبتکر) الهام گرفته که در همین زمان افتخار چندین جلسه آشنایی از مکتب خداوندگار نی استاد حسن کسایی را داشته است .

ادامه مطلب