ورزش در مدارس شهرضا

ورزش در مدارس شهرضا
آقای تیموریان سمت راست و آقای تاکی سمت چپ .
هر دو نفر دبیر ورزش دبیرستان های شهرضا بودند .
نکته جالب این بود که در دهه چهل و اوایل دهه پنجاه در شهرضا تعداد پنج الی شش دبیر ورزش فعال بودند که داوری همه مسابقات ورزشی اعم از آموزشگاه ها و تیم ها و دسته های ورزشی آزاد بر عهده آنان بود .
آقای تاکی و رجایی در والیبال و بسکتبال تخصص داشتند ولی در فوتبال و کشتی و وزنه برداری هم داوری میکردند .

ادامه مطلب