دکتر کامران نزهت

پرفسور کامران نزهت متولد شهرستان شهرضادر سال۱۳۲۶متولدشد.   تاریخ عضویت افتخاری: ۱۳۷۸/۸/۲۷ مقیم: آمریکا تحصیلات: فلوشیپ: غدد درون‌ریز دستگاه تولید مثل زنان و ناباروری زیر نظر دکتر رابرت گرین بلت و دان گمبریل/ آگوستا/ آمریکا؛ دستیار زنان و زایمان از دانشگاه ایالتی نیویورکو بیمارستان میلارد فیلمور/ آمریکا؛ دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دارای گواهینامه بورد تخصصی زنان و […]

ادامه مطلب