پیشگفتار

« قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ینش النشاه الاخره ان الله علی کل شی قدیر » (عنکبوت / ۲۰ ) بگو در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است. سپس خداست که نشأت آخرت را پدید می آورد بدرستی که خداوند بر هر چیزی تواناست.   « افلم یسیروا فی الارض فینظروا […]

ادامه مطلب