پیشینه اداره ثبت احوال شهرستان شهرضا

پیشینه اداره ثبت احوال در شهرضا

تاریخچه

در سال ۱۲۹۷ طبق تصویب نامه شماره ۱۱۶۷ هیئت دولت اداره ای با نام سجل احوال در وزارت کشور تاسیس و در شهر تهران بوسیله مامورین شهرداری به تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه بین مردم اقدام نمودند و کم کم به ثبت وقایع ولادت، ازدواج، طلاق و مرگ و میر در دفاتر مربوطه اقدام نمودند و در خرداد ماه سال ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی مصوب نمود ادارات سجل احوال در سراسر کشور دائر گردید و هم زمان با سراسر کشور در شهرستان شهرضا در سال ۱۳۰۴ تاسیس شد و اولین سند سجلی بنام دکتر محمدعلی خان دانشگر تنظیم شد.

ادامه مطلب